Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ "Ράϊ Μπουγιουρντί" ή "Προσκυνοχάρτι" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ

Ο φίλος ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ μου έστειλε το ίδιο ακριβώς προπαγανδιστικό φυλάδιο των ιεχωβάδων, για προσυλητισμό στο Κιλκίς !!! Μαζί μου έστειλε και ιστορικό απόσπασμα για τις προδοσίες σε βάρος του Κολοκοτρώνη, στη Πελοπόνησο, από φιλικό blog, που θα αναρτηθεί ολόκληρο το απόγευμα:
"...............Η αποδοχή της υποταγής εκφραζόταν έμπρακτα από τους Τούρκους με χορήγηση στους προοκυνημένους ειδικού πιστοποιητικού, γνωστού ως «ράι μπουγιουρντί» ή «προσκυνοχάρτι».
Με αυτό τον τρόπο οι επαναστατημένοι επανέρχονταν στην κατάσταση του νομιμόφρονα υπηκόου.
Ο Κολοκοτρώνης ανέφερε στα απομνημονεύματά του ότι όσοι οπλαρχηγοί προσκυνούσαν, .........................".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου