Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΤΡΟΙΑΣ 20 - 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ
Τηλ. 210 5325193

Εν Δαφνίω 23-12-2002/5-1-2003

Σεβαστοί πατέρες ευλογείτε,
Όπως γνωρίζετε καλά, όταν το 1924 έγινε η αντικανονική αλλαγή του εορτολογίου, σύσσωμο το Άγιο Όρος αντέδρασε και δεν την ακολούθησε. Συν τω χρόνω, όμως οι περισσότεροι Αγιορείτες, αν και διατηρούν το παλαιό εορτολόγιο, άρχισαν να έχουν κοινωνία με τους καινοτόμους, εκτός των λεγομένων ζηλωτών. Οι ζηλωτές Αγιορείτες, αυτοί που δεν μνημονεύουν το όνομα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως μετά την ημερολογιακή καινοτομία, συνυπάρχουν με τους μνημονευτές εδώ και 80 έτη περίπου.
Ανεξαρτήτως του ποιός είχε δίκαιο, υπήρχε πάντως συνύπαρξη και αλληλοανοχή. Άλλωστε δεν αγνοούμε ότι κατά βάθος πολλοί εκ των μνημονευόντων, εθαύμαζαν και θαυμάζουν τους ζηλωτές για την προσήλωσή τους στα σεπτά δόγματα και παραδόσεις της Ορθοδοξίας.
Αλλά και οι λοιποί Αγιορείτες γενικώς, όπως φαίνεται από τις κατά καιρούς αποστελλόμενες επιστολές προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, μετά πολλής δυσπεψίας ανέχονται τις οικουμενιστικές πράξεις και δηλώσεις των καινοτόμων ιεραρχών. Άρσεις αναθεμάτων, εόρτια μηνύματα προς ηγέτες ετεροδόξων (η για την εορτή του Μπαϊραμίου των μουσουλμάνων), ημιτελή συλλείτουργα με τον Παπα, συμμετοχή σε κοινές τελετές και λιτανείες με παπαδίνες προτεστάντιδες (Καμπέρα Αυστραλίας), αποφάσεις σε Σαμπεζύ Ελβετίας και Μπελεμέντ Λιβάνου, συμπροσευχές μετά πάσης φύσεως (και φύλου) ετεροδόξους και αλλοθρήσκους (που έχουν γίνει πλέον τρόπος ζωής για τούς φαναριώτες ιεράρχες), μετάδοση μυστηρίων σε παπικούς και μουσουλμάνους, βαπτίσεις με αναδόχους Μουσουλμάνους, λειτουργίες σε τζαμιά με συμμετοχή μουσουλμανικού «εκκλησιάσματος», κ.α. «επιλήψει γαρ ημάς ο χρόνος διηγουμένους περί Χαρκιανάκη τε και Ζηζιούλα, Κουκούζη τε και Αρχοντώνη, οίτινες εποδοπάτησαν κανόνας ιερούς, ισοπέδωσαν παραδόσεις, συμπροσηυχήθησαν μετ’ αλλοφύλων εις αλλοτρίους "θεούς"». Αρκεί μόνο να σας υπενθυμήσουμε την περίφημη εκείνη έκφραση του κ. Βαρθολομαίου «δια τους προπάτορας ημών τους κληροδοτήσαντας εις ημάς το σχίσμα», οι οποίοι «ευρίσκονται εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού»!
Πως, λοιπόν, οι Εσφιγμενίτες πατέρες να μνημονεύσουν έναν τέτοιο Πατριάρχη ως «ορθοτομούντα τον λόγον της του Θεού αληθείας;» Πολύ ορθά άσκησαν το δικαίωμα το οποίο τους παρέχει ο ΙΕ´ κανόνας της ΑΒ´ Συνόδου.
Πατέρες, δεν είμαστε απλοί φύλακες των Μοναστηριών μας. Δεν είμαστε υπάλληλοι μουσείων. «Έργον μοναχού το μηδόλως ανέχεσθαι καινοτομείσθαι το ευαγγέλιον». Η δε Καινή διαθήκη δια τους αιρετικούς επιτάσσει: «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τιτ. Γ´ 10) και ο ευαγγελιστής της αγάπης: «χαίρειν αυτώ μη λέγετε, ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς» (Β´ Ιωάννου 11) Όλα αυτά τα γνωρίζετε.
Εμείς απλώς σας τα υπενθυμίζουμε. Αν, όμως, δεν μπορείτε να μιμηθείτε τους ομολογητές της πίστεως, τουλάχιστον μην τους διώκετε. Διότι μπορεί να βρείτε πολιτικούς διοικητές πρόθυμους να μιμηθούν τον Πιλάτο, αλλά η αδικία που θα διαπράξετε θα είναι «εφ’ υμάς και επί τα πνευματικά τέκνα υμών.»
Ελπίζοντας ότι θα πράξετε κατά Θεόν.

Δια την Ι. Μονήν
+ Ο Μαραθώνος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου